Institut pro udržitelnost a cirkularitu spolu s Jihomoravským krajem pořádá dne 12/9/2019 workshop věnovaný budoucím povinnostem obcí v oblasti oběhového hospodářství. Tento workshop je určen především starostům a zaměstnancům obecních úřadů a měl by pomoci k lepší orientaci v požadavcích, které jsou/budou na obce v budoucích letech kladeny v oblasti oběhového a odpadového hospodářství. Cílem workshopu bude také ukázat, jak naplnit budoucí zákonné požadavky tak, aby se staly nástrojem pro řízení obce a informovat zástupce obcí a svozových firem o stavu potenciálu oběhového hospodářství Jihomoravského kraje.

Na co se můžete těšit?

  • Představení základních požadavků na obce v souvislosti s přechodem na oběhové hospodářství
  • Dobré praxe ze zahraničí
  • Možné nástroje politiky životního prostředí a jejich využití při přechodu na oběhové hospodářství
  • Srovnání analýzy potenciálu oběhového hospodářství 4 vybraných obcí JMK
  • Představení potenciálu Jihomoravského kraje v oblasti oběhového hospodářství

Konání akce:     12/9  (9:00 – 14:30)