Náš tým

doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Ředitelka institutu

423, ESF MU, Lipová 507/41a, Brno
e‑mail:
sociální a akademické sítě:

Další informace

Působí na Katedře veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a je členkou Rady udržitelného rozvoje Masarykovy univerzity. Ve svém výzkumu se dlouhodobě zabývá ekonomickými souvislostmi udržitelného rozvoje, odpadovým a oběhovým hospodářstvím obcí a problematikou efektivnosti.

Ing. Michal Struk, Ph.D.

Zástupce ředitelky institutu

430a, ESF MU, Lipová 507/41a, Brno
e‑mail:
sociální a akademické sítě:

Další informace

Působí na Katedře regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a současně je vedoucím Katedry financí a účetnictví na Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve svém výzkumu se zaměřuje na efektivní využívání financí obcí, primárně v oblasti odpadového hospodářství. S tím je dále spojeno i hledání dalších socio-ekonomických faktorů a možností nastavení prostředí, které ovlivňují výkonnost veřejných služeb, a to jak po finanční, tak i výstupové stránce.

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

304, PrF MU, Veveří 158/70, Brno
e‑mail:
sociální a akademické sítě:

Další informace

Působí na Katedře finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity a současně je proděkanem pro zahraniční a vnější vztahy na Právnické fakultě MU. Ve svém výzkumu se zaměřuje na poplatkové systémy obcí, zdanění, fiskální stabilitu a udržitelnost a environmentální politiku a právo EU.

Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.

430a, ESF MU, Lipová 507/41a, Brno
e‑mail:
sociální a akademické sítě:

Další informace

Působí na Katedře regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Ve svém výzkumu se zaměřuje na ekonomické hodnocení environmentálních dopadů na zdraví, na ekonomické aspekty znečištění životního prostředí a cirkulární ekonomiku. V současné době je spoluřešitelkou projektů zaštítěných Norskými fondy, Technologickou agenturou ČR či městem Brnem.

Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

414, ESF MU, Lipová 507/41a, Brno
e‑mail:
sociální a akademické sítě:

Další informace

Působí na Katedře veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Ve svém výzkumu se dlouhodobě zabývá hospodařením obcí, financováním a efektivností zabezpečování veřejných služeb. Současně se věnuje problematice vhodné kooperace obcí při poskytování těchto služeb.

Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

508, ESF MU, Lipová 507/41a, Brno
e‑mail:
sociální a akademické sítě:

Další informace

Působí na Katedře ekonomie a současně v Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku ESF MU. Ve svém výzkumu se zaměřuje na problematiku metropolizace a environmentálně udržitelné dopravy včetně mobilitního chování obyvatel a jejich environmentálních preferencí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info