Samosprávy

V současnosti se SCI věnuje optimalizaci systémů odpadového hospodářství v obcích ČR v komplexní míře. Pro samosprávy nabízíme zpracování fyzických analýz odpadu, studií odpadového a oběhového hospodářství, zpracování Plánů odpadového hospodářství a Vyhodnocení plnění plánů odpadového hospodářství a dotační poradenství. Dále nabízíme zpracování CBA a CEA analýz pro projekty v oblasti  technických služeb (odpadové a  vodní hospodářství, energetika), SROI analýz pro projekty v oblasti sociálních služeb a vypracování evaluačních studii efektivnosti vynakládaných veřejných prostředků. Věnujeme se také zpracování osvětovým aktivitám, pilotním projektům v oblasti inteligentních systémů nakládání s odpady a pořádáme Workshopy, jejichž cílem je šíření dobré praxe v oblasti odpadového a oběhového hospodářství na úrovni samospráv mezi zastupitele obcí. Naše řešení jsou zaměřena na předcházení vzniku, nastavení efektivního systému separace a následného sběru odpadů. Snažíme se najít efektivní řešení, které samosprávám pomůže šetřit obecní rozpočet a být ohleduplnými k životnímu prostředí.

 

Veřejný sektor

Členové SCI se aktivně účastní dialogů s veřejnou správou, kterou podporuje při rozhodnutích, jenž umožňují přechod na oběhové hospodářství. Spolupracujeme s jednotlivými ministerstvy na konkrétních projektech a často se účastníme vládních a resortních diskuzí na téma cirkulární ekonomiky.  Šíříme poznatky o výhodách cirkulární ekonomiky, jsme členem Asociace oběhového hospodářství a sdílíme osvědčené postupy a poskytujeme platformu pro aktivní výměnu zkušeností a expertních znalostí mezi předními odborníky a zástupci veřejné správy a místní samosprávy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info