Institut pro udržitelnost a cirkularitu

Institut pro udržitelnost a cirkularitu SCI je akademickým pracovištěm a vědeckovýzkumnou platformou vědců Masarykovy univerzity, které se zaměřuje na inovativní a environmentální management. Posláním SCI je odborná podpora a výzkum v oblast transformace České republiky na cirkulární ekonomiku. SCI kombinuje prvky základního výzkumu, s aplikovaným výzkumem i s aplikací výsledků výzkumu do praxe.


Hlavní výzkumná témata:

  • odpadové a oběhové hospodářství;
  • veřejná politika a veřejné služby;
  • kvantitativní analýzy veřejných výdajů;
  • právní regulace zdanění / zpoplatnění odpadu;
  • ekosystémové služby a jejich efektivnost;
  • materiály a technologie pro životní prostředí a kvalita života;
  • udržitelnost a reporting;
  • město – region – komunita a udržitelná obec;
  • vyhledávání dobrých praxí ve smyslu efektivnosti a udržitelnosti;
  • mimotržní dopady/přínosy vybraných řešení ve vztahu k udržitelnosti a cirkularitě.

Primárním výsledkem vědeckovýzkumných aktivit týmu SCI jsou vědecké a odborné publikace, zejména články v odborných časopisech a odborné monografie a vzhledem k aplikované povaze SCI take certifikované metodiky, software, mapy, výzkumné studie nebo studie pro veřejný i soukromý sector a znalecké a expertní posudky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info